Welke vergunningen heb je nodig?

Het is van groot belang dat je rekening houdt met de necessiteit van bepaalde vergunningen wanneer je begint aan de bouw van jullie huis. Is daarom ook belangrijk dat jij en je gezin voldoende informatie vergaren omtrent deze vergunningen, want voor je het weet ontbreekt één van deze attesten en kan de volledige bouw worden stilgelegd of, erger nog, worden afgebroken. Ga daarom zorgvuldig te werk om alle onnodige ellende en beslommeringen te vermijden! Hieronder vind je alvast een o verzicht van de voornaamste vergunningen, verplichtingen en attesten.

Stedenbouwkundige vergunning

Een stedenbouwkundige vergunning is eigenlijk een synoniem voor wat ooit de bouwvergunning is geweest. Het betekent eigenlijk eenvoudigweg dat je toestemming krijgt van je gemeente om te mogen (ver)bouwen. Nu is deze voor sommige werken verplicht en voor andere niet. Voor een gedetailleerde lijst kan je steeds beroep doen op de Vlaamse Overheid, zodat je zeker bent van de juiste te ondernemen stappen. Ook de samenstelling van een stedenbouwkundig dossier kan verschillen. Zo volstaat bijvoorbeeld een eenvoudige dossiersamenstelling, wanneer je dergelijke vergunning aanvraagt zonder enige medewerking van architecten, maar is een uitgebreidere variant nodig wanneer je wel de medewerking vraagt van dergelijke vakmensen. Bovendien dien je ook rekening te houden met de meldingsplicht, maar ook deze zijn maar van toepassing op een aantal soort werken. Dien je deze toe te passen, dan dien je het vaste meldingsformulier van de Vlaamse Overheid te benuttigen.

Verkavelingsvergunning

Deze heb je alleen nodig, wanneer je een bepaald perceel wenst in te delen in meerdere stukken grond, zodat je deze kan verkopen. Nu kunnen deze herverdeelde bouwgronden slechts verkocht worden, nadat er een verkavelingsakte werd opgesteld en nadat er een grondattest werd afgeleverd.

Net zoals voor de stedenbouwkundige vergunning kan je voor meer informatie en aanvraagformulieren steeds terecht bij de website van de Vlaamse Overheid of bij de dienst Ruimtelijke Ordening.

Stedenbouwkundig attest

Indien je twijfelt aan het feit of je wel een stedenbouwkundige vergunning kan verkrijgen voor je bouw, dan kan je steeds een schriftelijke uitspraak krijgen over je plannen aan de hand van een stedenbouwkundig attest. Zo hoef je je geen zorgen te maken over bepaalde mogelijkheden die je voor ogen hebt voor je bouwproject en dit voordat je een aanvraag hebt ingediend.

Meldingsplicht

In geval van een bepaald aantal werken zorgt de meldingsplicht voor een alternatief of vervanging van de stedenbouwkundige vergunning. Over welke gaat dit precies? Wel, denk hierbij bijvoorbeeld aan de plaatsing van een groot raam, waardoor je je gevel moet openbreken; aan interne bouwwerken, die gekoppeld zijn aan stabiliteitswerken of aan de bouw van bijgebouwen met een oppervlakte van maximaal 40 m2 per bouwgrond. Ben je niet helemaal zeker of je hierin valt: laat een landmeter-expert een correcte opmeting maken!